- Samen oplopen -

Sinds 1 mei mag ik al mijn ‘werktijd’ besteden aan Blikopener. Het voelt heerlijk, bezig zijn met mijn eigen bedrijf, zelf bepalen wat belangrijk is en met wie we samenwerken. Mijn droom om maatschappelijke vraagstukken een gezicht te geven wordt werkelijkheid!

Een vrouw die me geinspireerd heeft deze stap te zetten Linda Otterman van Samen Oplopen.

Over haar idee zegt Linda Otterman: ''Ouders die problemen hebben met hun kinderen, hebben vaak zelf heel wat problemen in hun leven. Een van de oorzaken en/of gevolgen is dat deze mensen vaak niet terug kunnen vallen op een gezonde familie- of vriendenkring. Ik wil een groep trouwe, betrouwbare en betrokken vrijwilligers inzetten die een maal per week 2 uur zo'n gezin bezoekt. Ik geloof dat mensen die zelf wel een stevige basis in het leven hebben, anderen uit hun negatieve spiraal kunnen trekken, en hen zo de gang naar professionele organisaties besparen. Zoals goede vriend(inn)en voor elkaar doen.''

Ook zij volgde haar hart. Zette frustraties en verbazing om in actie. Inmiddels zijn er meer dan 20 gezinnen actief in het project. En is het project een verrijking voor alle gezinnen!

Ik hoop de komende jaren regelmatig met mensen zoals Linda samen op te lopen, om hun passie en bevlogenheid in beeld vast te leggen en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Meer dan ooit voel ik me een bevoorrecht mens!

Groetjes van Charlotte