- Opdrachtgevers met een missie -

Maatschappelijke organisaties

De dienstverlening van veel maatschappelijke organisaties staat onder druk. Waarom zouden we nog langer investeren in wijken? Of wat is het (maatschappelijk) rendement van het persoonsgebonden budget? En hoe kwetsbaar zijn jongeren die niet thuis kunnen wonen?

Door nut en noodzaak te laten zien door de ogen van bewoners, clienten, ouderen, jongeren, brengen we deze vraagstukken dichterbij beslissers. Een Blikopenerfilm is een krachtig verantwoordings- en wervingsinstrument.  

Betrokken ondernemers

Steeds meer ondernemers hebben oog voor de maatschappelijke impact van hun producten en diensten. Blikopener films zijn als een spiegel: hoe ziet de wereld eruit vanuit het gezichtspunt van een bewoner, een hulpbehoevende oudere, een jongere die een nieuwe kans zoekt, vissers die genieten van de zee?

Onze producties laten op indringende wijze de toegevoegde waarde zien van maatschappelijke ondernemingen met hart voor hun klanten!

Onderzoeksbureaus

Dikke raporten, powerpoint presentaties, excelsheets... Wie neemt er nog de moeite al deze stukken door te akkeren? Steeds meer onderzoeksbureaus zoeken naar manieren om de resultaten van hun onderzoek op een aantrekkelijke en compacte manier te presenteren.

Of we zetten film in als onderzoeks- en/of analyseinstrument. Een eigentijdse en verrassende manier om klanten te overtuigen of een boodschap te presenteren.